Tìm thấy 37 thủ tục

Toàn trình
Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Cung cấp thông tin trực tuyến
Cho phép họp báo (nước ngoài)
Toàn trình
Cho phép họp báo (trong nước)
Cung cấp thông tin trực tuyến
Thủ tục Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Toàn trình
Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Một phần
Cấp giấy phép bưu chính
Cung cấp thông tin trực tuyến
Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Cung cấp thông tin trực tuyến
Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
Toàn trình
Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được
Toàn trình
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Cung cấp thông tin trực tuyến
Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
Toàn trình
Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt dộng bưu chính
Cung cấp thông tin trực tuyến
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh
Toàn trình
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Toàn trình
Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Loading...