Tình hình xử lý hồ sơ năm 2020
Hồ sơ tiếp nhận
250.884
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
249.488
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 05/07/2020 19:19:08

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
17373697
Đang online: 16
Hôm qua: 36138
Tháng trước: 1145233
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 6.739 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 6.823 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 6.773 hồ sơ
 • Quá hạn 50 hồ sơ
 • Tháng
  7/2020
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 55.272 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.405 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.571 hồ sơ
 • Quá hạn 834 hồ sơ
 • Tháng
  6/2020
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.475 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.738 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.366 hồ sơ
 • Quá hạn 1.372 hồ sơ
 • Tháng
  5/2020
  96,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.368 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.918 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.191 hồ sơ
 • Quá hạn 727 hồ sơ
 • Tháng
  4/2020
  97,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 47.554 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.429 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.439 hồ sơ
 • Quá hạn 1.990 hồ sơ
 • Tháng
  3/2020
  96,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 45.852 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 41.833 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 40.007 hồ sơ
 • Quá hạn 1.826 hồ sơ
 • Tháng
  2/2020
  95,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 28.178 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.342 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 29.421 hồ sơ
 • Quá hạn 921 hồ sơ
 • Tháng
  1/2020
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.870 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.784 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 35.533 hồ sơ
 • Quá hạn 1.251 hồ sơ
 • Tháng
  12/2019
  96,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 34.796 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.061 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 32.314 hồ sơ
 • Quá hạn 1.747 hồ sơ
 • Tháng
  11/2019
  94,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 37.576 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 35.801 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 33.365 hồ sơ
 • Quá hạn 2.436 hồ sơ
 • Tháng
  10/2019
  93,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.932 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 29.713 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 27.442 hồ sơ
 • Quá hạn 2.271 hồ sơ
 • Tháng
  9/2019
  92,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 29.261 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 27.218 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 25.809 hồ sơ
 • Quá hạn 1.409 hồ sơ
 • Tháng
  8/2019
  94,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN