Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
148.733
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
146.740
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
26421303
Đang online: 12
Hôm qua: 20305
Tháng trước: 397576
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 48.785 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.008 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.447 hồ sơ
 • Quá hạn 561 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.168 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.984 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.304 hồ sơ
 • Quá hạn 680 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 33.786 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.748 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.119 hồ sơ
 • Quá hạn 629 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.072 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.392 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.678 hồ sơ
 • Quá hạn 714 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.754 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.101 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 80.301 hồ sơ
 • Quá hạn 800 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.896 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 87.923 hồ sơ
 • Quá hạn 833 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 104.449 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102.797 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 102.041 hồ sơ
 • Quá hạn 756 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 114.609 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 114.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 113.741 hồ sơ
 • Quá hạn 971 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 96.497 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.436 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.736 hồ sơ
 • Quá hạn 700 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.800 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 89.352 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 89.200 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.000 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.755 hồ sơ
 • Quá hạn 245 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.240 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.743 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.697 hồ sơ
 • Quá hạn 46 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN