Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
372.014
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
366.607
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
21799855
Đang online: 2
Hôm qua: 12496
Tháng trước: 284019
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 81.795 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 78.858 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 78.213 hồ sơ
 • Quá hạn 645 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.278 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.742 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.630 hồ sơ
 • Quá hạn 112 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.711 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.078 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.831 hồ sơ
 • Quá hạn 247 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.848 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.108 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.051 hồ sơ
 • Quá hạn 57 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.500 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.821 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.701 hồ sơ
 • Quá hạn 120 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 78.014 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 77.810 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 77.743 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.106 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.040 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.001 hồ sơ
 • Quá hạn 39 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.898 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 66.703 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.670 hồ sơ
 • Quá hạn 33 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.232 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.315 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.064 hồ sơ
 • Quá hạn 251 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.180 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.488 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.802 hồ sơ
 • Quá hạn 1.686 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.239 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.568 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.466 hồ sơ
 • Quá hạn 102 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.697 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 60.167 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.100 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  6/2021
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN