Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
456.304
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
454.841
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
22164038
Đang online: 2
Hôm qua: 15275
Tháng trước: 308218
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 71.800 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.173 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 72.997 hồ sơ
 • Quá hạn 176 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.490 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.031 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.305 hồ sơ
 • Quá hạn 726 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.258 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.620 hồ sơ
 • Quá hạn 112 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.702 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.072 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.825 hồ sơ
 • Quá hạn 247 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.844 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.108 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.051 hồ sơ
 • Quá hạn 57 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.404 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.725 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.605 hồ sơ
 • Quá hạn 120 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 78.014 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 77.806 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 77.739 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.105 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.040 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 70.001 hồ sơ
 • Quá hạn 39 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.897 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 66.703 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.670 hồ sơ
 • Quá hạn 33 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.232 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.313 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.062 hồ sơ
 • Quá hạn 251 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.180 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.488 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.802 hồ sơ
 • Quá hạn 1.686 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 68.238 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 68.568 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.466 hồ sơ
 • Quá hạn 102 hồ sơ
 • Tháng
  7/2021
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN