Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
486.570
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
484.875
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
22301146
Đang online: 61
Hôm qua: 15794
Tháng trước: 402109
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 13.983 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.592 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.542 hồ sơ
 • Quá hạn 50 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.544 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 89.487 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 89.247 hồ sơ
 • Quá hạn 240 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.331 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 93.886 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.160 hồ sơ
 • Quá hạn 726 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.098 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.580 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.470 hồ sơ
 • Quá hạn 110 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.602 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 84.976 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.731 hồ sơ
 • Quá hạn 245 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.799 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.064 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.010 hồ sơ
 • Quá hạn 54 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.342 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.667 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.547 hồ sơ
 • Quá hạn 120 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 77.963 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 77.755 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 77.688 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.035 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 69.969 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 69.930 hồ sơ
 • Quá hạn 39 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.859 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 66.665 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 66.632 hồ sơ
 • Quá hạn 33 hồ sơ
 • Tháng
  10/2021
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.175 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 65.256 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 65.005 hồ sơ
 • Quá hạn 251 hồ sơ
 • Tháng
  9/2021
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.180 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.488 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 49.802 hồ sơ
 • Quá hạn 1.686 hồ sơ
 • Tháng
  8/2021
  96,7% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN