Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
976.745
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
975.512
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
25064791
Đang online: 7
Hôm qua: 19505
Tháng trước: 535369
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 22.814 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.496 hồ sơ
 • Quá hạn 216 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.806 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.119 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 80.316 hồ sơ
 • Quá hạn 803 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.900 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.756 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 87.919 hồ sơ
 • Quá hạn 837 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 104.451 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102.774 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 102.012 hồ sơ
 • Quá hạn 762 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 114.611 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 114.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 113.715 hồ sơ
 • Quá hạn 1.017 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 96.500 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.445 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.718 hồ sơ
 • Quá hạn 727 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.716 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 89.360 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 89.146 hồ sơ
 • Quá hạn 214 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 93.990 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.696 hồ sơ
 • Quá hạn 294 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.240 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.738 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.669 hồ sơ
 • Quá hạn 69 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.691 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.066 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.836 hồ sơ
 • Quá hạn 230 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.836 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.109 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.068 hồ sơ
 • Quá hạn 41 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.392 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.711 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.602 hồ sơ
 • Quá hạn 109 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN