Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 26 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Công ty tôi là công ty cổ phần muốn được cấp Giấy phép dịch vụ nổ mìn toàn quốc có được không?
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Lê Văn Tiền
 • Vào lúc 13:38:39 ngày 09/06/2023
Chi tiết
2
 • Các đối tượng nào được phép cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn VLNCN
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Vũ Viết Hùng
 • Vào lúc 13:34:27 ngày 09/06/2023
Chi tiết
3
 • Các trường hợp nào thì được cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, thủ tục, hồ sơ như thế nào?
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Nguyễn Văn Huy
 • Vào lúc 11:52:32 ngày 09/06/2023
Chi tiết
4
 • Các trường hợp chấm dứt hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Nguyễn Văn Trường
 • Vào lúc 11:50:37 ngày 09/06/2023
Chi tiết
5
 • Các hành vi bị cấm thực hiện trong hoạt động khuyến mại?
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Lê Thanh Hùng
 • Vào lúc 11:48:26 ngày 09/06/2023
Chi tiết
6
 • Các trường hợp bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện?
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Trần Viết Hùng
 • Vào lúc 11:46:29 ngày 09/06/2023
Chi tiết
7
 • Chúng tôi muốn làm nhà phân phối thuốc lá chúng tôi cần làm những thủ tục gì?
 • Sở Công Thương Hải Dương
 • Lê Văn Toán
 • Vào lúc 11:21:11 ngày 09/06/2023
Chi tiết
8
 • Cá nhân sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp không?
 • Sở Xây Dựng
 • Nguyễn Văn Hùng
 • Vào lúc 15:46:39 ngày 08/06/2023
Chi tiết
9
 • Cá nhân bị thu hồi chứng chỉ hành nghề có được cấp lại không?
 • Sở Xây Dựng
 • Nguyễn Văn Hưng
 • Vào lúc 15:44:50 ngày 08/06/2023
Chi tiết
10
 • Cá nhân thuộc các trường hợp nào được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng?
 • Sở Xây Dựng
 • Trần Văn Dũng
 • Vào lúc 15:42:14 ngày 08/06/2023
Chi tiết
11
 • Cá nhân sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có được đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng đã được cấp không?
 • Sở Xây Dựng
 • Lê Văn Tình
 • Vào lúc 15:40:57 ngày 08/06/2023
Chi tiết
12
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được phân làm mấy hạng?
 • Sở Xây Dựng
 • Nguyễn Đức Hợp
 • Vào lúc 15:38:38 ngày 08/06/2023
Chi tiết
13
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân có thời hạn bao lâu?
 • Sở Xây Dựng
 • Vũ Văn Hưng
 • Vào lúc 15:36:18 ngày 08/06/2023
Chi tiết
14
 • Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cấp cho những đối tượng nào?
 • Sở Xây Dựng
 • Lê Đức Thọ
 • Vào lúc 15:34:55 ngày 08/06/2023
Chi tiết
15
 • Chuyên môn phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định như thế nào?
 • Sở Xây Dựng
 • Trần Văn Thịnh
 • Vào lúc 15:32:28 ngày 08/06/2023
Chi tiết