STT Mã số hồ sơ Mã thủ tục hành chính Kênh thực hiện Tên doanh nghiệp Chủ hồ sơ Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả kết quả Hình thức