Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Ai được phép kiểm tra Chứng minh nhân dân? Điều 9 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/01/1999 của Chính phủ về Chứng minh nhân dân quy định: - Cán bộ, công chức và những người của các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ, giải quyết công việc có liên quan đến công dân được quyền yêu cầu công dân xuất trình Chứng minh nhân dân trước khi giải quyết công việc.- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và Công an xã trong khi làm nhiệm vụ được quyền kiểm tra, kiểm soát Chứng minh nhân dân của công dân tại nơi công cộng hoặc phạm vi địa bàn quả... Xem thêm 08/06/2022
2 Ai là người giải quyết cho tôi được xuất ngũ trước thời hạn? Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại Công an cấp tỉnh thì Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền giải quyết cho bạn được xuất ngũ trước thời hạn. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an thì Thủ trưởng đơn vị (Tư lệnh, Cục trưởng) có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ cho bạn. 08/06/2023
3 Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân? Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định:- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương.- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dâ... Xem thêm 08/06/2023
4 Ai là người có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân? Điều 11 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định:- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền cho phép khai thác thông tin về công dân cư trú tại địa phương.- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an có thẩm quyền cho phép khai thác các thông tin về công dâ... Xem thêm 08/06/2022
5 Ai có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân? Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền cấp, đổi, cấp lại CMND tại địa phương mình. 08/06/2022
6 Ai là người giải quyết cho tôi được xuất ngũ trước thời hạn? Theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 38/2016/TT-BCA ngày 28/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 129/2015/NĐ-CP, nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại Công an cấp tỉnh thì Giám đốc Công an tỉnh có thẩm quyền giải quyết cho bạn được xuất ngũ trước thời hạn. Nếu bạn thực hiện nghĩa vụ tại các đơn vị thuộc Bộ Công an thì Thủ trưởng đơn vị (Tư lệnh, Cục trưởng) có thẩm quyền giải quyết xuất ngũ cho bạn. 08/06/2022
7 Ai là người có thẩm quyền thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân? Điều 9 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân quy định:- Thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân nơi tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân quyết định thu thập, cập nhật thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu căn cước công dân khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công ... Xem thêm 08/06/2022
8 Trình tự giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất ? - Trình tự giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.- Hồ sơ giao đất, cho thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 01/08/2022
9 Công ty chúng tôi muốn nộp hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản ở đâu? Theo quy định tại Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp phép khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 15/06/2022
10 Công ty chúng tôi muốn khai thác khoáng sản, cần nộp hồ sơ gồm những gì? Theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật khoáng sản và Điều 51 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP, văn bản xin cấp phép khai thác khoáng sản được lập thành 01 bộ, theo hình thức sau:- Bản chính: Đơn đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản; bản đồ khu vực khai thác khoáng sản; dự án đầu tư khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt;- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Quyết định phê duyệ... Xem thêm 01/06/2022
11 Các loại giấy tờ mà công dân Việt Nam khi làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam phải thực hiện? Theo quy định tại Điều 28 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, khi làm thủ tục xin thôi quốc tịch Việt Nam công dân Việt Nam phải nộp 03 bộ hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam, trong đó có Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định và các loại giấy tờ có liên quan. Các giấy tờ trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm: a) Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định;b) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác ... Xem thêm 18/08/2022
12 Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực có giá trị pháp lý như thế nào? Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, hợp đồng, giao dịch thì: - Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.- Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luậ... Xem thêm 05/01/2022
13 Bố tôi mất, tôi muốn đăng ký khai tử thì phải chuẩn bị những giấy tờ nào và phải thực hiện như thế nào? Anh (chị) phải đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) thực hiện việc đăng ký khai tử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của bố anh (chị) thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bố anh (chị) chết hoặc phát hiện thi thể thực hiện việc đăng ký khai tử. Giấy tờ phải xuất trình- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp,... Xem thêm 01/01/2022
14 Trình tự thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất? - Trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013.- Trình tự, thủ tục thu hồi đất do tự nguyện trả lại đất thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.- Hồ sơ trình ban hành quyết định thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điề... Xem thêm 10/08/2022
15 Quy định pháp luật nào về đăng ký đất đai người sử dụng đất cần thực hiện, - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. 13/07/2022
16 Hồ sơ nộp khi đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân? (1) Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK;(2). Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất (bản sao một trong các giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực hoặc bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao hoặc bản chính) theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định số 43/2014/... Xem thêm 04/07/2022
17 Cơ quan nào tiếp nhận hồ sơ hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản? Theo quy định tại khoản 2 Điều 47 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP:- Văn phòng Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường.- Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tiếp nhận hồ sơ phê duyệt, công nhận, xác nhận trữ lượng khoáng sản trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủ... Xem thêm 01/07/2022
18 Công ty chúng tôi muốn trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản, xin hỏi hồ sơ đề nghị trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản gồm những gì? Hồ sơ trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản được quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật khoáng sản cụ thể như sau:- Đơn đề nghị trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản;- Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản;- Trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò thì phải có bản đồ khu vực thăm dò khoáng sản, kế hoạch thăm dò khoáng sản tiếp theo 23/06/2022
19 Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động thì cần thực hiện thủ tục gì tại Sở Tư pháp? Theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại thì trường hợp chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP thì chậm nhất là 30 ngày trước ngày chấm dứt hoạt động, chi nhánh thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt hoạt động cho Sở Tư pháp tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở.Trong thời hạn 60 ngày, kể t... Xem thêm 15/03/2022
20 Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam hay không? Để chuyển đổi cần thực hiện thủ tục như thế nào? Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chi nhánh cũ.Hồ sơ xin chuyển đổi chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam được gửi đến Bộ Tư pháp. Hồ sơ gồm có:a) Giấy đề nghị chuyển đổi của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, trong đó nêu r... Xem thêm 18/02/2022