Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND Huyện Gia Lộc
UBND Huyện Gia Lộc
  • Điện thoại: 0889616636
  • Địa chỉ cơ quan: 1
Logo UBND Huyện Thanh Miện
UBND Huyện Thanh Miện
  • Điện thoại: 0889616636