Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
  • Điện thoại: 0220.3897.373
  • Địa chỉ cơ quan: 199 Nguyễn Lương Bằng, P. Thanh Bình, TP Hải Dương, Hải Dương