CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 284 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
241 1.004515.000.00.00.H23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục mầm non
242 1.006915 Thủ tục Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường bộ
243 1.006920 Thủ tục Gia hạn giấy phép thi công công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường bộ
244 2.002217.000.00.00.H23 Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi cấp tỉnh Cấp Xã/Phường/Thị trấn Quản lý giá
245 2.000942.000.00.00.H23 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực
246 2.000522.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch
247 1.000893.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch
248 1.004555.000.00.00.H23 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục. Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
249 2.002190.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi thường nhà nước
250 2.000513.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch
251 2.001842.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
252 1.002978.000.00.00.H23 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đất đai
253 2.000497.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch
254 1.004563.000.00.00.H23 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học. Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục tiểu học
255 1.005462.000.00.00.H23 Thủ tục phục hồi danh dự Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bồi thường nhà nước