CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 284 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
196 1.004475.000.00.00.H23 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục trung học
197 1.006908 Chấp thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất của đường bộ và hành lang an toàn đường bộ đối với đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường bộ
198 1.006391.000.00.00.H23 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường thủy nội địa
199 2.001211.000.00.00.H23 Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường thủy nội địa
200 1.005201.000.00.00.H23 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tổ chức phi chính phủ
201 1.001204.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tôn giáo Chính phủ
202 2.001008.000.00.00.H23 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Chứng thực
203 1.001669.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Xã/Phường/Thị trấn Hộ tịch
204 2.000181.000.00.00.H23 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Cấp Xã/Phường/Thị trấn Lưu thông hàng hóa trong nước
205 2.001818.000.00.00.H23 Giải thể trường trung học cơ sở Cấp Xã/Phường/Thị trấn Giáo dục trung học
206 1.006909 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình đường bộ trên đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường bộ
207 1.003930.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Đường thủy nội địa
208 1.000684.000.00.00.H23 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp Cấp Xã/Phường/Thị trấn Bảo trợ xã hội
209 1.012390.H23 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện cho gia đình Cấp Xã/Phường/Thị trấn Thi đua - khen thưởng
210 1.001199.000.00.00.H23 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện Cấp Xã/Phường/Thị trấn Tôn giáo Chính phủ