CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 121 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
46 1.008934.000.00.00.H23 Hợp nhất, sáp nhập văn phòng Thừa phát lại Sở Tư Pháp Thừa phát lại
47 1.008935.000.00.00.H23 Đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi hợp nhất, sáp nhập Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư Pháp Thừa phát lại
48 1.008936.000.00.00.H23 Chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư Pháp Thừa phát lại
49 1.008937.000.00.00.H23 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động sau khi chuyển nhượng Văn phòng Thừa phát lại Sở Tư Pháp Thừa phát lại
50 2.002192.000.00.00.H23 Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Sở Tư Pháp Bồi thường nhà nước
51 1.001125.000.00.00.H23 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Sở Tư Pháp Công chứng
52 2.000823.000.00.00.H23 Đăng ký hoạt động văn phòng giám định tư pháp Sở Tư Pháp Giám định tư pháp
53 1.002032.000.00.00.H23 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư Pháp Luật sư
54 2.001417.000.00.00.H23 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam). Sở Tư Pháp Lý lịch tư pháp
55 1.003160.000.00.00.H23 Giải quyết việc người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Sở Tư Pháp Nuôi con nuôi
56 2.001895.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư Pháp Quốc tịch
57 2.000954.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý
58 2.001687.000.00.00.H23 Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Sở Tư Pháp Trợ giúp pháp lý
59 1.000614.000.00.00.H23 Đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư Pháp Tư vấn pháp luật
60 2.001807.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Thẻ đấu giá viên Sở Tư Pháp Bán Đấu giá tài sản