CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001071.000.00.00.H23 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng. Công chứng
2 1.008916.000.00.00.H23 Thủ tục thay đổi tên gọi, Trưởng chi nhánh trong Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam Hòa giải thương mại
3 1.003179.000.00.00.H23 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài Nuôi con nuôi
4 1.008929.000.00.00.H23 Thành lập Văn phòng Thừa phát lại Thừa phát lại
5 1.001125.000.00.00.H23 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công chứng
6 2.001417.000.00.00.H23 Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú ở Việt Nam). Lý lịch tư pháp
7 1.001153.000.00.00.H23 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Công chứng
8 2.002047.000.00.00.H23 Thủ tục Thay đổi tên gọi trong giấy đăng ký hoạt động của trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
9 1.001438.000.00.00.H23 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. Công chứng
10 2.001716.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh Trung tâm hòa giải thương mại Hòa giải thương mại
11 2.001333.000.00.00.H23 Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán Đấu giá tài sản
12 1.001446.000.00.00.H23 Đăng ký tập sự lại hành nghề công chứng sau khi chấm dứt tập sự hành nghề công chứng. Công chứng
13 1.001600.000.00.00.H23 Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản. Quản tài viên
14 2.001258.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán Đấu giá tài sản
15 2.001247.000.00.00.H23 Thủ tục đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản Bán Đấu giá tài sản