CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 9 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.012019.H23 Công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng Sở Tư Pháp Công chứng
2 1.009283.000.00.00.H23 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động theo quyết định của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài hoặc tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam chấm dứt hoạt động ở nước ngoài Sở Tư Pháp Hòa giải thương mại
3 1.009284.000.00.00.H23 Đăng ký làm Hòa giải viên thương mại vụ việc Sở Tư Pháp Hòa giải thương mại
4 1.003976.000.00.00.H23 Thủ tục Giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng Sở Tư Pháp Nuôi con nuôi
5 2.001895.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam Sở Tư Pháp Quốc tịch
6 2.002039.000.00.00.H23 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư Pháp Quốc tịch
7 2.002038.000.00.00.H23 Thủ tục trở lại quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư Pháp Quốc tịch
8 2.002036.000.00.00.H23 Thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư Pháp Quốc tịch
9 1.005136.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam ở trong nước Sở Tư Pháp Quốc tịch