CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 85 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.011265.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép cắt xẻ đê để xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ đê điều Đê điều
2 1.009478.000.00.00.H23 Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Khoa học, Công nghệ và Môi trường
3 1.003695.000.00.00.H23 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
4 1.003712.000.00.00.H23 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
5 3.000160.000.00.00.H23 Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ Lâm nghiệp
6 2.001827.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (giấy chứng nhận ATTP) đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
7 1.011266.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép khoan, đào trong phạm vi bảo vệ đê điều Đê điều
8 2.001823.000.00.00.H23 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn) Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
9 1.011267.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng cống qua đê; xây dựng công trình đặc biệt trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông Đê điều
10 1.004363.000.00.00.H23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật
11 1.008126.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng Chăn nuôi
12 1.003727.000.00.00.H23 Công nhận làng nghề truyền thống. Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
13 2.001793.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ của UBND tỉnh. Thủy lợi
14 1.011268.000.00.00.H23 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm; khoan, đào để khai thác nước ngầm trong phạm vi 1,0 km tính từ biên ngoài của phạm vi bảo vệ đê điều Đê điều
15 1.004346.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật