CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 30 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001035.000.00.00.H23 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý Đường bộ
2 1.001765.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
3 1.006861.000.00.00.H23 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Đường bộ
4 1.004993.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
5 1.009794.000.00.00.H23 Thủ tục Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Quản lý chất lượng công trình xây dựng
6 1.004995.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
7 1.004987.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động Đường bộ
8 1.002809.000.00.00.H23 Thủ tục đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Đường bộ
9 1.006910.000.00.00.H23 Thủ tục Chấp thuận thiết kế và phương án tổ chức thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đối đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Đường bộ
10 1.006913.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy phép thi công nút giao đấu nối vào đường bộ đối với đường tỉnh, đường được UBND tỉnh giao quản lý Đường bộ
11 1.000660.000.00.00.H23 Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ
12 1.000672.000.00.00.H23 Thủ tục Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác. Đường bộ
13 2.002285.000.00.00.H23 Thủ tục Đăng ký khai thác tuyến Đường bộ
14 1.000703.000.00.00.H23 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đường bộ
15 1.002856.000.00.00.H23 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Đường bộ