CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.001178.000.00.00.H23 Thủ tục Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân Căn cước công dân