CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1900 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
1 1.000964.000.00.00.H23 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 3.000242.H23 Cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC tại địa phương Văn phòng UBND tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh
3 2.002311.000.00.00.H23 Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng UBND tỉnh Hội nghị, hội thảo quốc tế
4 1.009756.000.00.00.H23 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
5 1.009760.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
6 1.009771.000.00.00.H23 Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
7 1.009772.000.00.00.H23 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
8 1.009773.000.00.00.H23 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
9 1.009774.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
10 1.009775.000.00.00.H23 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
11 1.009748.000.00.00.H23 Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý quy định tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
12 1.009757.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
13 1.009759.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
14 1.009762.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam
15 1.009763.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban quản lý Khu Công nghiệp Đầu tư tại Việt Nam