CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 92 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Mã QR Code Thao tác
1 1.000964.000.00.00.H23 Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
2 1.008603.000.00.00.H23 Thủ tục kê khai, thẩm định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Sở Tài nguyên và Môi trường Chính sách Thuế
3 1.003010.000.00.00.H23 Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
4 1.004269.000.00.00.H23 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
5 1.005398.000.00.00.H23 Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu. Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
6 1.010200.000.00.00.H23 Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường Đất đai
7 1.004132.000.00.00.H23 Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gốm cả đăng ký khối lượng cát sỏi, thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch Sở Tài nguyên và Môi trường Địa chất và khoáng sản
8 1.000987.000.00.00.H23 Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn. Sở Tài nguyên và Môi trường Khí tượng, thủy văn
9 1.010727.000.00.00.H23 Cấp giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
10 1.010728.000.00.00.H23 Cấp đổi giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
11 1.010729.000.00.00.H23 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
12 1.010730.000.00.00.H23 Cấp lại giấy phép môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
13 1.010733.000.00.00.H23 Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Môi trường
14 1.001740.000.00.00.H23 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh (TTHC cấp tỉnh) Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước
15 1.004232.000.00.00.H23 Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. Sở Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên nước