Mức độ 3  Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

Ký hiệu thủ tục: DBX002
Lượt xem: 829
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

UBND cấp Xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đường bộ
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Ngay trong ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Giấy phép gia hạn
Phí

k

Lệ phí

Chưa có quy định về mức phí và lệ phí

Căn cứ pháp lý

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gia hạn sử dụng tạm thời phần hè phố chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tiếp nhận, kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ viết phiếu hướng dẫn cho công dân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp đủ điều kiện, đúng quy định thì ghi phiếu hẹn trả kết quả.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã.


+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 3 kèm theo Quy định này). + Giấy phép cũ (bản chính).


File mẫu:

Không