Mức độ 4  Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Ký hiệu thủ tục: 1.000132.000.00.00.H23
Lượt xem: 834
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Ủy ban nhân dân cấp xã

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội.
Cách thức thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

03 (ba) ngày làm việc.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


- Quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.


Phí

k

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

- Nghị định 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng  

Bước 1: Người nghiện ma túy hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy chưa thành niên có trách nhiệm đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Tổ công tác giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình.

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình, Tổ công tác có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và làm văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định quản lý cai nghiện tự nguyện tại gia đình.

 

- Đơn đăng ký tự nguyện cai nghiện tại gia đình của bản thân hoặc gia đình, người giám hộ của người nghiện ma túy. Nội dung đơn phải bao gồm các nội dung: tình trạng nghiện ma túy; các hình thức cai nghiện ma túy đã tham gia; tình trạng sức khỏe; cam kết tự nguyện cai nghiện ma túy tại gia đình.
- Bản sơ yếu lý lịch của người nghiện ma túy.
- Kế hoạch cai nghiện cá nhân của người nghiện ma túy.

File mẫu:

- Người nghiện ma túy đang cư trú tại cộng đồng tự giác khai báo và tự nguyện đăng ký cai nghiện tại gia đình.