Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
395.179
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
392.637
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
30842969
Đang online: 4
Hôm qua: 476
Tháng trước: 6538
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 45.777 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 44.587 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.471 hồ sơ
 • Quá hạn 116 hồ sơ
 • Tháng
  6/2024
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 85.765 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 84.871 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.728 hồ sơ
 • Quá hạn 143 hồ sơ
 • Tháng
  5/2024
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 77.182 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76.450 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 76.397 hồ sơ
 • Quá hạn 53 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.868 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.484 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 75.410 hồ sơ
 • Quá hạn 74 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.502 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.383 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.314 hồ sơ
 • Quá hạn 69 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.644 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.868 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.773 hồ sơ
 • Quá hạn 95 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.280 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.245 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 71.094 hồ sơ
 • Quá hạn 151 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 109.642 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 108.652 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 108.479 hồ sơ
 • Quá hạn 173 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 84.919 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 83.513 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 83.454 hồ sơ
 • Quá hạn 59 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.278 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.553 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 81.496 hồ sơ
 • Quá hạn 57 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 85.384 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.767 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 85.733 hồ sơ
 • Quá hạn 34 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.788 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76.439 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 76.318 hồ sơ
 • Quá hạn 121 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  99,8% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện


Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;  

3,Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân;  

4.Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử;  

5.Thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác;  

6.Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử, quá trình thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính không có quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra hoặc yêu cầu hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết; cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật;  

7.Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử;  

8.Trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả.  

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

3,Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân;

4.Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử;

5.Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử;  

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN