Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
223.894
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
222.943
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
30829611
Đang online: 3
Hôm qua: 65
Tháng trước: 4504
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 36.630 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 36.189 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 36.165 hồ sơ
 • Quá hạn 24 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.887 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 75.488 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 75.414 hồ sơ
 • Quá hạn 74 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 48.502 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.382 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.313 hồ sơ
 • Quá hạn 69 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.645 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 62.884 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 62.789 hồ sơ
 • Quá hạn 95 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 71.281 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 71.246 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 71.095 hồ sơ
 • Quá hạn 151 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 109.645 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 108.656 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 108.483 hồ sơ
 • Quá hạn 173 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 84.919 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 83.515 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 83.456 hồ sơ
 • Quá hạn 59 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.278 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.553 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 81.496 hồ sơ
 • Quá hạn 57 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 85.384 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.767 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 85.733 hồ sơ
 • Quá hạn 34 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  100% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 76.788 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 76.439 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 76.318 hồ sơ
 • Quá hạn 121 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.624 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.767 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 73.433 hồ sơ
 • Quá hạn 334 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 75.391 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 74.458 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 74.383 hồ sơ
 • Quá hạn 75 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện


Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;  

3,Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân;  

4.Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử;  

5.Thanh toán trực tuyến trên nền tảng thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu nộp phí, lệ phí hoặc các nghĩa vụ tài chính khác;  

6.Trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường điện tử, quá trình thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính không có quy định tổ chức, cá nhân phải nộp, xuất trình bản giấy để kiểm tra hoặc yêu cầu hiện diện tại cơ quan nhà nước hoặc thực hiện quy trình trước mặt cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết; cơ quan nhà nước phải đi thẩm tra, xác minh tại hiện trường theo quy định của pháp luật;  

7.Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử;  

8.Trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua bưu chính công ích, không yêu cầu tổ chức, cá nhân phải có mặt hoặc ký nhận trực tiếp khi nhận kết quả.  

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

3,Điền và gửi trực tuyến các mẫu đơn, tờ khai, áp dụng chữ ký số trong trường hợp có yêu cầu có chữ ký của tổ chức, cá nhân;

4.Hồ sơ được gửi toàn bộ qua môi trường điện tử;

5.Có kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử;  

Dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ:

1.Công bố, công khai, cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

2.Tổ chức, cá nhân tải được các mẫu văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh;

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN