CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.006941.000.00.00.H23 Cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC Cấp hộ chiếu, giấy thông hành, công hàm đề nghị cấp thị thực