CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 3 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2.002479.000.00.00.H23 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông về nước Giáo dục trung học
2 2.002480.000.00.00.H23 Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông người nước ngoài Giáo dục trung học
3 1.009394.000.00.00.H23 Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển Thi, tuyển sinh