CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 13 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.009756.000.00.00.H23 cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
2 1.009760.000.00.00.H23 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
3 1.009771.000.00.00.H23 Ngừng hoạt động của dự án đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Đầu tư tại Việt Nam
4 1.009772.000.00.00.H23 Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
5 1.009773.000.00.00.H23 Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
6 1.009774.000.00.00.H23 Thủ tục cấp lại hoặc hiệu đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
7 1.009775.000.00.00.H23 Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài Đầu tư tại Việt Nam
8 1.009811.000.00.00.H23 Thủ tục Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Việc làm
9 1.009794.000.00.00.H23 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành). Quản lý chất lượng công trình xây dựng
10 1.000105.000.00.00.H23 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài Việc làm
11 1.000459.000.00.00.H23 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm
12 2.001955.000.00.18.H23 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Lao động
13 1.005132.000.00.00.H23 Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Quản lý lao động ngoài nước