Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Hồ sơ tiếp nhận
784.810
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
783.591
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
23861717
Đang online: 8
Hôm qua: 10971
Tháng trước: 625397
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 332 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 449 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 447 hồ sơ
 • Quá hạn 2 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  99,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 104.539 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102.844 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 102.072 hồ sơ
 • Quá hạn 772 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 114.672 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 114.804 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 113.768 hồ sơ
 • Quá hạn 1.036 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 96.505 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.464 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.728 hồ sơ
 • Quá hạn 736 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.659 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 89.376 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 89.150 hồ sơ
 • Quá hạn 226 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.467 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 93.995 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.276 hồ sơ
 • Quá hạn 719 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.240 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.745 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.674 hồ sơ
 • Quá hạn 71 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.696 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.071 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.838 hồ sơ
 • Quá hạn 233 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.838 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.110 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.068 hồ sơ
 • Quá hạn 42 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 63.397 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.733 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 61.624 hồ sơ
 • Quá hạn 109 hồ sơ
 • Tháng
  1/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 78.002 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 77.803 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 77.736 hồ sơ
 • Quá hạn 67 hồ sơ
 • Tháng
  12/2021
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 72.098 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 70.038 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 69.999 hồ sơ
 • Quá hạn 39 hồ sơ
 • Tháng
  11/2021
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN