Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
338.419
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
335.758
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
27706297
Đang online: 6
Hôm qua: 15116
Tháng trước: 487394
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 19.630 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.455 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.126 hồ sơ
 • Quá hạn 329 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 75.523 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 74.453 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 73.354 hồ sơ
 • Quá hạn 1.099 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  98,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 69.816 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 69.180 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 68.478 hồ sơ
 • Quá hạn 702 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 74.501 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 73.926 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 73.027 hồ sơ
 • Quá hạn 899 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 67.131 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 63.968 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 63.289 hồ sơ
 • Quá hạn 679 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 33.774 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 34.742 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 34.114 hồ sơ
 • Quá hạn 628 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  98,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.042 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.385 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.671 hồ sơ
 • Quá hạn 714 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.733 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.092 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 80.293 hồ sơ
 • Quá hạn 799 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.865 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 87.899 hồ sơ
 • Quá hạn 833 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 104.412 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102.767 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 102.011 hồ sơ
 • Quá hạn 756 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 114.570 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 114.669 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 113.699 hồ sơ
 • Quá hạn 970 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 96.382 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.334 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.635 hồ sơ
 • Quá hạn 699 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,3% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN