Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
26.880
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
28.556
hồ sơ
DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
Số lượt truy cập
25628470
Đang online: 4
Hôm qua: 11899
Tháng trước: 399774
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 27.063 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 28.556 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 28.024 hồ sơ
 • Quá hạn 532 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  98,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 62.080 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 61.396 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 60.682 hồ sơ
 • Quá hạn 714 hồ sơ
 • Tháng
  12/2022
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 82.760 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 81.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 80.302 hồ sơ
 • Quá hạn 800 hồ sơ
 • Tháng
  11/2022
  99,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.896 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.754 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 87.921 hồ sơ
 • Quá hạn 833 hồ sơ
 • Tháng
  10/2022
  99,1% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 104.449 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 102.767 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 102.011 hồ sơ
 • Quá hạn 756 hồ sơ
 • Tháng
  9/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 114.611 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 114.712 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 113.741 hồ sơ
 • Quá hạn 971 hồ sơ
 • Tháng
  8/2022
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 96.500 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.436 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.736 hồ sơ
 • Quá hạn 700 hồ sơ
 • Tháng
  7/2022
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 88.773 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 89.352 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 89.200 hồ sơ
 • Quá hạn 152 hồ sơ
 • Tháng
  6/2022
  99,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 95.465 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 94.000 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 93.755 hồ sơ
 • Quá hạn 245 hồ sơ
 • Tháng
  5/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 90.240 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 88.743 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 88.697 hồ sơ
 • Quá hạn 46 hồ sơ
 • Tháng
  4/2022
  99,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 86.691 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 85.067 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 84.843 hồ sơ
 • Quá hạn 224 hồ sơ
 • Tháng
  3/2022
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.836 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 52.109 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.070 hồ sơ
 • Quá hạn 39 hồ sơ
 • Tháng
  2/2022
  99,9% đúng hạn
Giới thiệu

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
1
Đăng ký/Đăng nhập
2
Lựa chọn DVC
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
4
Theo dõi kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN